Als baas van een bedrijf met veel werknemers kom je dit vaak tegen: werknemers die langdurig ziek zijn. Zelf ben ik eigenaar van een supermarkt en heb ik een tiental vaste werknemers in dienst. Drie jaar geleden werd één van hen ziek. Wat in het begin leek op een kortstondig griepje, draaide uit op een langdurig verzuim van de werkzaamheden. Na een tijdje bleek dat de werknemer voorlopig niet meer in staat zou zijn om zijn oorspronkelijke werkzaamheden weer op te pakken binnen mijn onderneming. Ik heb toen via Proficiënt Verzuimbegeleiding tweede spoor begeleiding gekregen om voor deze zieke werknemer toch elders passende werkzaamheden te vinden. Dit was voor zowel mij als voor de betreffende werknemer erg prettig en in dit artikel zal ik meer over mijn positieve ervaring met tweede spoor re-integratie via Proficiëntgroep Verzuimbegeleiding vertellen.

Wat is tweede spoor re-integratie?

Bij tweede spoor re-integratie of begeleiding worden er bij langdurig verzuim van een werknemer passende werkzaamheden gevonden voor hem of haar buiten de huidige organisatie van een bedrijf of onderneming. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld langdurig ziek is, wordt er na een tijdje vaak een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd. Als hieruit blijkt dat een werknemer zijn huidige werkzaamheden bij zijn huidige werkgever zeer waarschijnlijk (voorlopig) niet meer kan uitvoeren vanwege ziekte dan is dat het juiste moment om een tweede spoor re-integratietraject in te stellen. Op die manier wordt de werknemer geholpen door alsnog werkzaamheden uit te kunnen voeren, maar dan werkzaamheden die passen bij zijn ziekte en wat hij op dat moment wel of niet kan. Dit is prettig voor zowel werknemer als werkgever! 

Nadat een periode van twee jaar ziekte bijna is verstreken zal het UWV beoordelen of het tweede spoor re-integratie traject voldoende adequaat is verlopen. Daarom is het van belang om dit traject op een juiste manier te volbrengen. Het traject is namelijk zelfs verplicht en kan alleen achterwege worden gelaten indien uit onderzoek blijkt dat binnen drie maanden een concreet vooruitzicht is op werkhervatting op vaste basis binnen de eigen organisatie. Dit kan gaan om de oorspronkelijke werkzaamheden die de werknemer verrichtte, maar het kan ook gaan om aangepaste of andere werkzaamheden.

Mijn ervaring met Proficiënt Verzuimbegeleiding

Omdat een tweede spoor traject in de meeste gevallen verplicht is en dit traject wordt beoordeeld door het UWV is het van het grootste belang voor uzelf als werkgever, maar ook voor de zieke werknemer, om dit traject op een juiste manier te doorlopen. Heeft u hier geen vast beleid voor als werkgever dan raad ik Proficiënt Verzuimbegeleiding ten zeerste aan! 

Tijdens het tweede spoor traject dat Proficiënt Verzuimbegeleiding aanbiedt worden u en uw werknemer bijgestaan door een vaste begeleider re-integratie met veel ervaring die na ieder voortgangsgesprek een rapport voor u opmaakt met de gemaakte vorderingen. Het traject bij Proficiënt Verzuimbegeleiding bestaat uit vier fases:

  1. De intakefase 
  2. De aanbodversterkende fase
  3. De oriëntatie en sollicitatiefase
  4. De fase van werk en nazorg 

Het tweede spoor traject dat ik bij Proficiënt Verzuimbegeleiding heb ingezet is zeer goed verlopen. De rapportages die ik ontving waren erg overzichtelijk en helder, de kosten die ik hierbij heb gemaakt waren het meer dan waard voor de geleverde kwaliteit en het UWV heeft het traject als adequaat beoordeeld! Mocht u als werknemer dus in hetzelfde schuitje zitten als ik, maar wilt u uw zieke werknemer toch zoveel mogelijk proberen bij te staan, kijk dan even op proficientgroep.nl. Hier vindt u ook informatie over een eventueel tweede spoor haalbaarheidsonderzoek als u nog twijfels hebt!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn